Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2019, 6 ( 377 ) :  4  -  10

Nowe zalecenia w leczeniu astmy GINA 2019

New guidelines in asthma treatment GINA 2019

Summary: New, recently epublished asthma treatment guidelines (GINA 2019) are changing the mild asthma treatment paradigm. The anti-inflammatory therapy together with a single inhaler GCS/F treatment on demand is now suggested even in mild asthma patients. Many doctors offered this therapy long time ago. Now, due to the two clinical trials published a year ago, our practice also is adopted by the guidelines. This will deliver substantial benefit to all the mild asthma patients.
Keywords: asthma, treatment, guidelines
Słowa kluczowe: astma, leczenie, zalecenia

Astma jest chorobą zapalną, która, poza odmianą związaną z sezonowymi uczuleniami, wymaga przewlekłego leczenia przeciwzapalnego. Do niedawna leczenie pacjentów z niewielkimi objawami, występującymi rzadziej niż 2 razy w miesiącu, trwającymi nie dłużej niż kilka godzin, bez objawów nocnych i z prawidłowymi badaniami czynnościowymi płuc (stopień 1. intensyfikacji leczenia), nie zawierało leków przeciwzapalnych, a tylko doraźne stosowanie krótko działającego β-mimetyku. Takie postępowanie było częścią zaleceń GINA praktycznie od ich powstania. Co prawda, w 2014 roku zarysował się trend do ograniczania wskazań do stosowania tylko SABA – od 2006 roku 1. stopień leczenia dotyczył chorych z objawami występującymi nie częściej niż 2 razy w tygodniu, a od 2014 roku znacznie zawężono ten obszar, jak wspomniano powyżej.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: