Czytelnia on-line

Czerwiec 2019 NR 6 ( 377 )

W gabinecie lekarza rodzinnego

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Spis treści:

Nowe zalecenia w leczeniu astmy GINA 2019

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: astma, leczenie, zalecenia

Komentarz do publikacji. Kiedy lekarz może zainicjować refundowane leczenie astmy?

  Autorzy:
 • dr n. prawn., dr hab. n. o zdr., prof. nadzw. Justyna Zajdel-Całkowska
Słowa kluczowe:

Adrenalina do samodzielnego podania w codziennej praktyce

  Autorzy:
 • lek. Piotr Łacwik
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: anafilaksja, epinefryna, adrenalina, leczenie

β-mimetyki i leki przeciwmuskarynowe w leczeniu kaszlu poinfekcyjnego

  Autorzy:
 • mgr Monika Marko
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: kaszel poinfekcyjny, β-mimetyki, leki przeciwmuskarynowe

Nebulizacja – metoda terapii inhalacyjnej w leczeniu astmy oskrzelowej

  Autorzy:
 • mgr farm. Katarzyna Molińska
 • dr hab. n. med. Paweł Majak, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: nebulizacja, astma oskrzelowa, terapia inhalacyjna

Astma wczesnodziecięca w kilku pytaniach i odpowiedziach

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Paweł Majak, prof. nadzw.
 • mgr farm. Katarzyna Molińska
 • mgr Marta Latek
 • dr n. med. Joanna Majak
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma, remisja, dysbioza, entopia

Różnice technologiczne wybranych produktów leczniczych zawierających nebiwolol

  Autorzy:
 • dr n. farm. Michał Kołodziejczyk
 • dr n. farm. Justyna Kołodziejska
 • dr n. farm. Michał Nachajski
 • dr n. farm. Malwina Lachowicz
 • dr n. farm. Wojciech Linka
 • prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak
Słowa kluczowe: nebiwolol, tabletki, podział tabletek na części, twardość tabletek, substancje pomocnicze, czas rozpadu tabletek

Dyslipidemie – wyzwanie XXI wieku

  Autorzy:
 • lek. Michał Stegienta
 • lek. Iwona Niedźwiecka
 • dr n. med. Jan Krekora
Słowa kluczowe: dyslipidemia, hipertrójglicerydemia, hipercholesterolemia, statyny, ezetymib, POL-SCORE

Pierwotna i wtórna profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych – rola kwasu acetylosalicylowego

  Autorzy:
 • dr n. med. Bartosz J. Sapilak
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik
Słowa kluczowe: schorzenia układu sercowo-naczyniowego, prewencja, kwas acetylosalicylowy

Leczenie niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby – opis przypadku

  Autorzy:
 • dr n. med. Patryk Smoliński
Słowa kluczowe: NAFLD, NASH, diagnostyka, leczenie, UDCA

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – profilaktyka, diagnostyka, leczenie

  Autorzy:
 • lek. Ewelina Olczyk
 • dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik
 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska
Słowa kluczowe: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, leczenie przeciwzakrzepowe, czynniki ryzyka, profilaktyka

Cienie i blaski steroidoterapii

  Autorzy:
 • lek. Kamila Jędrzejak
 • lek. Marcin Madziarski
 • Michał Bator
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik
 • dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska
Słowa kluczowe: glikokortykosteroidy, cukrzyca posteroidowa, insulinooporność, hiperglikemia, zespół metaboliczny

Pacjent z nadczynnością tarczycy w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  Autorzy:
 • lek. Katarzyna Bator-Dziubaty
 • dr n. med. Tomasz Tomkalski
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik
 • lek. Marcin Madziarski
 • Michał Bator
 • dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska
Słowa kluczowe: nadczynność tarczycy, choroba Gravesa-Basedowa, tyreostatyki, leczenie radiojodem