Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2019, 6 ( 377 ) :  18  -  23

β-mimetyki i leki przeciwmuskarynowe w leczeniu kaszlu poinfekcyjnego

β-agonist and anticholinergic agents in the management of post-infective cough

Summary: Post-infective cough is a type originating from upper respiratory tract infections that persists after the infection is resolved. 40% of adults suffer from cough following acute respiratory infections, representing 11–25% of patients with chronic cough. However, the causes of this condition are still poorly understood. The post-infection cough is believed to be caused by impaired epithelial integrity and inflammation of the upper or lower respiratory tract with or without transient hyperactivity. It was hypothesized that bronchodilators might have a role in the management of post-viral cough. This article describes the effects of cholinergic and antimuscarinic drugs, and their combination in the treatment of this post-infective ailment.
Keywords: post-infective cough, β-agonist, anticholinergic agents
Słowa kluczowe: kaszel poinfekcyjny, β-mimetyki, leki przeciwmuskarynowe

Pacjenci mogą skarżyć się na kaszel, pojawiający się po przebytej infekcji górnych dróg oddechowych, określany jako poinfekcyjny (1). Ten rodzaj kaszlu można zdefiniować następującymi cechami: trwa nie krócej niż 3 tygodnie i nie dłużej niż 8 tygodni, ustępuje samoistnie, a wyniki badania radiologicznego klatki piersiowej wykluczają zapalenie płuc i inne patologie płucne (1). Definicja wskazuje, że podostry, poinfekcyjny kaszel różni się od przewlekłego kaszlu czasem trwania, przy czym przewlekły kaszel utrzymuje się przez co najmniej 8 tygodni, a w większości przypadków przez wiele miesięcy, a nawet lat (1,2).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • mgr Monika Marko Zakład Immunopatologii, Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak Zakład Immunopatologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi