Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2019, 6 ( 377 ) :  24  -  26

Nebulizacja – metoda terapii inhalacyjnej w leczeniu astmy oskrzelowej

Nebulization – method of inhalation therapy in the treatment of bronchial asthma

Summary: Inhalation therapy is the basic method of treatment of respiratory diseases including bronchial asthma, but increasingly also respiratory tract infections. Its effectiveness depends on factors such as the technical parameters of inhalers, the formulation of the active substance or the patientís ability to properly apply a specific inhalation technique. In clinical practice, three basic methods for the production and delivery of therapeutic aerosol for the respiratory system, i.e. pressurized inhalers, dry powder inhalers and nebulization, are used. Especially the latter method has now gained considerable popularity, particularly among pediatric patients and in the elderly, although it is not always the most appropriate and effective form of treatment for them. However, it cannot be concealed that it has many advantages and in certain clinical situations is the best therapeutic alternative, so it is worth to read the position of GINA experts regarding nebulization.
Keywords: nebulization, bronchial asthma, inhalation therapy
Słowa kluczowe: nebulizacja, astma oskrzelowa, terapia inhalacyjna

Terapia inhalacyjna jest podstawową metodą leczenia chorób układu oddechowego, w tym astmy oskrzelowej, ale coraz częściej stosuje się ją również pomocniczo w leczeniu infekcji dróg oddechowych. Jej skuteczność jest uzależniona od czynników takich jak parametry techniczne inhalatorów, formulacja substancji czynnej czy zdolność pacjenta do prawidłowego zastosowania określonej techniki inhalacji.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • mgr farm. Katarzyna Molińska Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • dr hab. n. med. Paweł Majak, prof. nadzw. Klinika Pulmonologii Dziecięcej, III Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi