Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2019, 6 ( 377 ) :  31  -  40

Różnice technologiczne wybranych produktów leczniczych zawierających nebiwolol

Technological differences between selected medicinal products containing nebivolol

Summary: Tablets are a crucial form of a drug in pharmacotherapy. As a dosage form of a drug, tablets contain a precise dose of a biologically active substance. Usually, tablets are an indivisible composite. Only in justified cases is it possible to divide tablets into smaller parts, halves or quarters. This is the case for some medicinal substances, which is due to their therapeutic properties. The possibility of division into smaller parts is clearly and strictly defined in the guidelines of the XI Polish Pharmacopoeia. An individual approach of doctors, pharmacists or patients can’t affect the way tablets are divided. According to those guidelines, it is a duty holder that decides on the possibility of a tablet’s division at the stage of the product’s development. Furthermore, this possibility should be properly documented and it relates to two situations solely: a division into smaller parts to make it easier to take the tablet and the division in order to apply a half or a-quarter of the total dose to the patient. This second case is very important, because if a patient divides the tablet, the patient divides a dose of medicinal substances at the same time. In this work, research has been conducted on an assessment of a morphology of the tablets with nebivolol and on an impact of these parameters on the properties related to the division.
Keywords: nebivolol, tablets, division of tablets into parts, hardness of tablets, auxiliary substances, disintegration time of tablets
Słowa kluczowe: nebiwolol, tabletki, podział tabletek na części, twardość tabletek, substancje pomocnicze, czas rozpadu tabletek

Zgodnie z wymaganiami obowiązującej Farmakopei Polskiej XI tabletki stanowią stałe postaci leku, które w swojej strukturze zawierają pojedynczą dawkę jednej lub kilku substancji biologicznie czynnych (1). Proces wytwarzania odbywa się w tabletkarkach, w których następuje proces prasowania (tabletkowania) jednolitej objętości cząstek masy tabletkowej. W praktyce stosuje się również inne technologie, do których należą: ekstruzja, wylewanie (wytłaczanie) lub suszenie sublimacyjne (liofilizacja) (1). Tabletki w większości przypadków przeznaczone są do podania doustnego, jedne połyka się w całości, inne po uprzednim rozgryzieniu lub żuciu. Są i takie, które ulegają rozpuszczeniu lub rozproszeniu w cieczy przed podaniem i pacjent przyjmuje substancję czynną w formie roztworu lub zawiesiny. Niektóre tabletki pozostają w jamie ustnej i tam uwalniają substancję czynną (1). W tabletkach może występować jedna lub kilka substancji biologicznie czynnych (Active Pharmaceutical Ingredient, API) z dodatkiem substancji pomocniczych lub bez dodatku substancji pomocniczych o charakterze funkcjonalnym, takich jak: substancje wypełniające, wiążące, rozsadzające, smarujące, poślizgowe, modyfikujące zachowanie tabletki w przewodzie pokarmowym, barwniki oraz substancje poprawiające smak i zapach (1).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: