Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2019, 6 ( 377 ) :  42  -  48

Dyslipidemie – wyzwanie XXI wieku

Dyslipidemias – the challenge of the 21st century

Summary: Lipid disorders are the basis for the development of many diseases referred as cardiovascular diseases, in which the most common causes of death in the population of older people in highly developed countries are located. The necessity to conduct proper diagnostics and implementation of effective treatment brings huge benefits, both individual for each patient and for the whole population. In the era of effective and safe forms of therapy, it is absolutely necessary to implement treatment regimens based on the latest developed guidelines, while remembering that very important factor of effective therapy is trust between the doctor and the patient.
Keywords: dyslipidemia, hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, statins, ezetimibe, POL-SCORE
Słowa kluczowe: dyslipidemia, hipertrójglicerydemia, hipercholesterolemia, statyny, ezetymib, POL-SCORE

Problem dyslipidemii dotyka większości społeczeństw państw wysokorozwiniętych (1,2). Starzenie się populacji pozwala na obserwowanie skutków związanych z następstwami miażdżycy, będącej w dużej mierze konsekwencją zaburzeń lipidowych. Szeroki wachlarz chorób o podłożu miażdżycowym stanowi przeważającą przyczynę zgonów w populacji Europy, w tym Polski (3,4). Zdarzenia śmiertelne stanowią jednak tylko część skutków hiperlipidemii i związanych z nią chorób z kręgu chorób sercowo-naczyniowych. Poważne następstwa udarów mózgu czy zawałów serca często prowadzą do niepełnosprawności i pogorszenia jakości życia, zwłaszcza w grupie osób starszych, które dodatkowo nie mogą oczekiwać należytej pomocy. W niniejszym artykule chcielibyśmy przypomnieć, że ogromnej części następstw zaburzeń lipidowych możemy uniknąć stosując szeroko dostępne i bezpieczne leki, a wielka odpowiedzialność spoczywa na lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej, którzy powinni stosować wysoce skuteczne leczenie oraz być wsparciem dla pacjentów, często starszych, podatnych na manipulacje różnorakich pseudonaukowych środowisk.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Michał Stegienta II Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Kardiochirurgii i Chorób Naczyń, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • lek. Iwona Niedźwiecka II Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Kardiochirurgii i Chorób Naczyń, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • dr n. med. Jan Krekora II Klinika Kardiologii, Katedra Kardiologii, Kardiochirurgii i Chorób Naczyń, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi