Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2019, 6 ( 377 ) :  74  -  79

Pacjent z nadczynnością tarczycy w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Patient with hyperthyroidism in general practitioner’s office

Summary: Hyperthyroidism is one of the forms of thyrotoxicosis, where excessive production and secretion of hormones through the thyroid gland occurs. The term "thyrotoxicosis" is defined as the consequences of toxic excess of thyroid hormones on the body. Excessive amounts of thyroid hormones in thyrotoxicosis may have different aetiology (both endogenous and exogenous) and cause a wide range of clinical symptoms. In practice, these terms are used interchangeably.
The participation of general practitioners in the early detection, treatment and care of patients with hyperthyroidism is significant. This article focuses most on the most common cause of hyperthyroidism, Graves-Basedow disease.
Keywords: hyperthyroidism, Graves-Basedow disease, radioiodine treatment
Słowa kluczowe: nadczynność tarczycy, choroba Gravesa-Basedowa, tyreostatyki, leczenie radiojodem

W 2016 r. ATA zaktualizowało wytyczne dotyczące diagnostyki, leczenia i monitorowania pacjentów z tyreotoksykozą. Tyreotoksykoza jest szerokim pojęciem, obejmującym różne sytuacje kliniczne, przyczyny i możliwości leczenia. Tyreotoksykoza, czyli nadmiar hormonów tarczycy w organizmie, może być spowodowana nadmierną endogenną produkcją w gruczole tarczowym lub w tkance pozatarczycowej (np. w guzach jajnika – potworniakach). Termin ten obejmuje również nadmiar egzogennych hormonów tarczycy. Nadczynność tarczycy (NT) jest stanem wywołanym nadmierną produkcją i sekrecją hormonów przez gruczoł tarczowy. W praktyce oraz w niniejszym artykule terminów tych używa się zamiennie.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: