Artykuły autora

dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska

Opieka nad pacjentką z zespołem Turnera. Przypadek pacjentki z rozpoznaniem zespołu Turnera w wieku 42 lat

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
    Autorzy: lek. Katarzyna Bator-Dziubaty, dr n. med. Tomasz Tomkalski, dr n. med. Robert Susło, dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska
Słowa kluczowe: zespół Turnera, niskorosłość, dysgenezja gonad, hormonalna terapia zastępcza

Erytrocyturia, leukocyturia, proteinuria – wstępna diagnostyka lekarza rodzinnego

Wydanie: Nefrologia i transplantologia
    Autorzy: lek. Kamila Jędrzejak, dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik, prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska, dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska
Słowa kluczowe: badanie ogólne moczu, mocz, osad moczu, erytrocyturia, leukocyturia, białkomocz

Pacjent z nadczynnością tarczycy w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
    Autorzy: lek. Katarzyna Bator-Dziubaty, dr n. med. Tomasz Tomkalski, dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik, lek. Marcin Madziarski, Michał Bator, dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska
Słowa kluczowe: nadczynność tarczycy, choroba Gravesa-Basedowa, tyreostatyki, leczenie radiojodem

Cienie i blaski steroidoterapii

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
    Autorzy: lek. Kamila Jędrzejak, lek. Marcin Madziarski, Michał Bator, dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik, dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska
Słowa kluczowe: glikokortykosteroidy, cukrzyca posteroidowa, insulinooporność, hiperglikemia, zespół metaboliczny

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – profilaktyka, diagnostyka, leczenie

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
    Autorzy: lek. Ewelina Olczyk, dr hab. n. med. Katarzyna Madziarska, dr hab. n. med., prof. nadzw. PMWSZ Jarosław Drobnik, prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska
Słowa kluczowe: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, leczenie przeciwzakrzepowe, czynniki ryzyka, profilaktyka