Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2019, 6 ( 377 ) :  62  -  69

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – profilaktyka, diagnostyka, leczenie

Venous thromboembolism – diagnosis, prophylaxis, treatment

Summary: Venous thromboembolism (VTE) is an entity that includes deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE). Pulmonary embolism is a frequent cause of death, especially in hospitalized patients. The disease is sometimes asymptomatic and its first manifestation may be sudden cardiac death. Early diagnosis and theraphy are crucial to prognosis and reduce the risk of life-threatening embolization. Diagnosis of the disease is based on the clinical evaluation of patients according to the Wells and Geneva scale and the execution of a series of laboratory and imaging tests. Angio-CT is the golden standard in the diagnosis of the disease. The initial conservative treatment of the disease is based on heparin (unfractionated and low molecular weight) and fondaparinux. Some patients are qualified for thrombolytic theraphy or embolectomy. Oral anticoagulants are used in long-term or extended theraphy.
Keywords: venous thromboembolism, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, anticoagulant therapy, risk factors, prophylaxis
Słowa kluczowe: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, leczenie przeciwzakrzepowe, czynniki ryzyka, profilaktyka

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) to jednostka chorobowa, na którą składają się zakrzepica żył głębokich (ZŻG) oraz jej najpoważniejsze powikłanie, czyli zatorowość płucna (ZP) (1,2).
Zatorowość płucna (ZP) występuje z częstością 0,5/1000/rok i jest trzecią przyczyną zgonów wśród pacjentów szpitalnych. W przypadku braku leczenia ryzyko zgonu wynosi około 30%, a u pacjentów poddanych terapii spada do 3–8%. Mimo nowoczesnych metod diagnostycznych trafne rozpoznanie choroby zdarza się jedynie w 30% przypadków. 25% pacjentów, u których występuje kliniczna zatorowość płucna, manifestuje objawy zakrzepicy, podczas gdy aż 70% chorych z jawną klinicznie zakrzepicą ma bezobjawowe zatory płucne (2,3).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: