Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2019, 6 ( 377 ) :  70  -  73

Cienie i blaski steroidoterapii

Lights and shadows of steroid treatment

Summary: Glucocorticoids (GS) are widely used in disease treatment in almost every field of medicine, because of their anti-inflammatory and immunosupressive action. They belong to group of steroid hormones, produced by adrenal cortex, regulating many metabolic process to maintain homeostasis of organism including carbohydrate, lipids and proteins metabolism. In clinical practice patients receive acute and chronic GS treatment in case of autoimmune, neurological, pulmonary and gastroenterological diseases. Unfortunately achievement of therapeutic success is associated with number of side effects, which special attention should be paid to carbohydrate metabolism disorders. According to current classification of diabetes mellitus steroid-induced diabetes mellitus (SIDM) is counted to other specific types of diabetes as secondary, drug- induced diabetes. Prevalence of SIDM varies from 34–56% (1, 2) depending on dose, duration of therapy and route of administration GS. GS are the most common cause of hyperglycaemia and SIDM. Undiagnosed SIDM results in infectious and cardiovascular complications.
Keywords: glucocorticoids, steroid- induced diabetes mellitus, insulin resistance, hyperglycemia, metabolic syndrome
Słowa kluczowe: glikokortykosteroidy, cukrzyca posteroidowa, insulinooporność, hiperglikemia, zespół metaboliczny

Glikokortykosteroidy (GKS) są powszechnie stosowane w leczeniu schorzeń niemal w każdej dziedzinie medycyny, ze względu na działanie przeciwzapalne i immunosupresyjne. Należą do grupy hormonów steroidowych produkowanych przez korę nadnerczy.
GKS regulują szereg procesów metabolicznych, utrzymując homeostazę organizmu m.in. poprzez wpływ na metabolizm węglowodanów, lipidów oraz białek. W praktyce spotykamy się z pacjentami leczonymi krótkotrwale i przewlekle syntetycznymi steroidami w chorobach autoimmunologicznych, neurologicznych, pneumonologicznych czy gastroenterologicznych.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: