Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2019, 6 ( 377 ) :  56  -  60

Leczenie niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby – opis przypadku

Treatment of non-alcoholic fatty liver disease – case study

Summary: Alcoholic (AFLD) and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) belong in the practice of gastrologist, hepatologist and family physician to common pathologies responsible for the increase in transaminases observed in routine laboratory tests. While in the case of AFLD the triggering factor is well known and therefore the treatment is strictly concretised, in the case of NAFLD we do not know one direct factor responsible for the development of this pathology, which makes it difficult to choose the optimal therapy.
Keywords: NAFLD, NASH, diagnosis, treatment, UDCA
Słowa kluczowe: NAFLD, NASH, diagnostyka, leczenie, UDCA

Alkoholowa (AFLD) i niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby (NAFLD) należą w praktyce gastrologa, hepatologa i lekarza rodzinnego do często spotykanych patologii, odpowiedzialnych za wzrost aktywności aminotransferaz, stwierdzanych w rutynowo wykonywanych badaniach laboratoryjnych. O ile w przypadku AFLD czynnik wywołujący jest dobrze znany, a przez to leczenie ściśle skonkretyzowane, o tyle w przypadku NAFLD nie znamy jednego bezpośredniego czynnika odpowiedzialnego za rozwój tej patologii, co utrudnia wybór optymalnej terapii.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: