Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2019, 6 ( 377 ) :  14  -  17

Adrenalina do samodzielnego podania w codziennej praktyce

Self-administered adrenaline in daily practice

Summary: Anaphylaxis is a life-threatening condition with an increasing prevalence in the developed world. It is commonly accepted that intramuscular adrenaline is the first-line treatment of anaphylaxis, even when the diagnosis is uncertain. However, studies regularly show that epinephrine remains severely underutilized. Recent data from several reports highlight key barriers which limit the availability and efficacy of self-administered adrenaline, which should be prescribed to all patients at risk of anaphylaxis. Limitations can arise from underprescribing of epinephrine autoinjectors (EAI), limited availability, failure to identify anaphylaxis by the patient or caregivers, or inability to use the device properly. Moreover, physicians also remain reluctant to using adrenaline, despite the lack of absolute contraindications and data showing that delayed administration is associated with increased mortality. There is room for improvement when it comes to adrenaline utilization and extensive education of both patients and physicians is required to effectively cover the current gaps in anaphylaxis emergency treatment.
Keywords: anaphylaxis, epinephrine, adrenaline, treatment
Słowa kluczowe: anafilaksja, epinefryna, adrenalina, leczenie

Adrenalina, nazywana również epinefryną, jest naturalną endogenną aminą katecholową, która wykazuje działanie sympatykomimetyczne, pobudzając receptory adrenergiczne α i β (rycina 1). Wytwarzana jest głównie w rdzeniu nadnerczy, a metabolizowana w zakończeniach włókien nerwowych układu współczulnego przy udziale monoaminooksydazy A (MAO-A). W medycynie adrenalina znajduje zastosowanie głównie w sytuacjach zagrożenia życia, a w alergologii stanowi kluczowy lek w terapii najcięższej postaci ostrej reakcji alergicznej – anafilaksji.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Piotr Łacwik Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi