Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2019, 6 ( 377 ) :  50  -  54

Pierwotna i wtórna profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych – rola kwasu acetylosalicylowego

Primary and secondary prevention of cardiovascular disease – the role of acetylsalicylic acid

Summary: The article discusses the main principles of the prevention of cardio-vascular disorders. Stresses the important role of acetylsalicylic acid (ASA), which is the basis for the prevention of both as monotherapy and in combination with other drugs. In Poland a standard ASA dose is 75 mg, however, in most European countries the recommended dose remains 100 mg. Due to the growing population of obese people, or those who suffer from diabetes mellitus perhaps also Polish recommendations should also be modified. In work also state that not only the dose, but also a form of pill may interfere with preventive effectiveness of ASA. Coated tablets in more than 3.5 times more often did not provide effective platelet aggregation.
Keywords: cardiovascular diseases, prevention, acetylsalicylic acid
Słowa kluczowe: schorzenia układu sercowo-naczyniowego, prewencja, kwas acetylosalicylowy

Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego (cardio-vascular diseases, CVD) ma minimalizować niepełnosprawność będącą skutkiem tych schorzeń. Pomimo rosnącej skuteczności farmakoterapii i ograniczenia występowania CVD o połowę powikłania CVD pozostają ważną przyczyną chorobowości i umieralności. O prewencji myślimy w perspektywie populacyjnej, lecz lekarz powinien wdrażać ją indywidualnie u każdego pacjenta obciążonego przynajmniej umiarkowanym ryzykiem wystąpienia CVD oraz u chorych z już rozpoznaną CVD. W zależności od tego, czy pacjent jest przed, czy po pierwszym incydencie CV, rozróżniamy profilaktykę pierwotną i wtórną. Prewencja ta opiera się oczywiście na terapii schorzeń kardiologicznych oraz współistniejącej cukrzycy i otyłości. Jednak w potocznym rozumieniu postrzega się ją jako realizację dodatkowych zaleceń lekarskich, mających zmniejszyć ryzyko powikłań. Lekiem, który rozpoczął erę prewencji CVD, był kwas acetylosalicylowy (acetylsalicylic acid, ASA). Jest to też najszerzej ordynowany lek przeciwpłytkowy.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: