Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2019, 6 ( 377 ) :  11  -  13

Komentarz do publikacji. Kiedy lekarz może zainicjować refundowane leczenie astmy?

Summary:
Keywords:
Słowa kluczowe:

Analizę kwestii związanych z refundacją produktów leczniczych stosowanych w leczeniu astmy należy rozpocząć od odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy każdy lekarz może rozpoznać i leczyć astmę?
2. Czy lekarz POZ powinien zainicjować leczenie w sytuacji, w której nie posiada całkowitej pewności co do postawionego rozpoznania?
3. Jakie znaczenie mają w trakcie wykonywania zawodu lekarza wytyczne postępowania tworzone przez zespoły ekspertów?
4. Czy lekarz powinien bezwzględnie stosować się do zapisów ChPL?
5. Jaka jest wzajemna relacja ChPL i Obwieszczenia refundacyjnego?

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: