Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2021, 4 ( 399 ) :  10  -  20

Prewencja zaostrzeń astmy w rekomendacjach ekspertów GINA

Prevention of asthma exacerbations in the recommendations of GINA experts

Summary: Exacerbations are unfavorable phenomenon in asthma and may occur in any patient. They are potentially health and life-threatening, but also exacerbations are one of risk factors for poor outcome ‒ they increase the risk of subsequent exacerbations and accelerate the deterioration of lung function. They were considered the main prognostic factor for patients suffering from asthma. In this article, authors describe the changes in their importance in asthma patentsʼ care from the first to the current GINA report and identify treatments that reduce the risk of their occurrence, and their position in asthma therapy guidelines.
Keywords: asthma exacerbations, maintenance and reliever therapy, biologic therapy, anticholinergic therapy
Słowa kluczowe: zaostrzenia astmy, terapia podtrzymująca i doraźna, leki biologiczne, leki antycholinergiczne

Komitet Naukowy Global Initiative for Asthma (GINA) został założony w 1993 r. z inicjatywy National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) oraz World Health Organization (WHO) w celu poprawy opieki chorych na astmę przez uporządkowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat skutecznych i bezpiecznych metod leczenia astmy oraz implementację najnowszych osiągnięć do codziennej praktyki klinicznej. Przełomowy raport „Global Strategy for Asthma Management and Prevention”, opublikowany po raz pierwszy w 1995 r. i od roku 2002 niemal corocznie aktualizowany na podstawie systematycznego przeglądu badań klinicznych (1,2) oraz typu real-life, stał się podstawą dla wytycznych praktyki klinicznej w wielu krajach.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz