Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2018, 4 ( 363 ) :  114  -  118

Diagnostyka alergii na penicyliny i cefalosporyny – wskazówki praktyczne

Diagnosis of penicillin and cephalosporin allergies – practical tips

Summary: Drug hypersensitivity reactions represent 15% of all adverse drug reactions and affect more than 7% of the general population. Penicillins and cephalosporins are a commonly used group of beta-lactam antibiotics, most often causing drug-induced allergic reactions. The diagnosis of adverse reactions after antibiotics is a big challenge in everyday clinical practice due to the very diverse clinical picture and many coexisting factors. The basic diagnostic tools are accurate interview, in vivo tests, in vitro tests and provocation test with the suspected drug in a hospital setting. Despite quite advanced diagnostic methods, the mechanism of undesirable drug reactions still remains unexplained in many cases, and the recognition of a drug allergy remains an art.
Keywords: penicillin, cephalosporins, beta-lactams, allergy, hypersensitivity.
Słowa kluczowe: leki, penicyliny, cefalosporyny, beta-laktamy, alergia, nadwrażliwość.

Reakcje nadwrażliwości na leki (RNL) dotyczą ponad 7% populacji ogólnej (1), przy czym odsetek reakcji typu B (nadwrażliwości) nie przekracza wartości 10–15% (2). Bardzo często jako alergia określa się wszystkie reakcje nadwrażliwości rozpoznawane tylko na podstawie wywiadu. Stąd wynika nadrozpoznawalność alergii na antybiotyki, oparta jedynie na rozpoznaniu klinicznym i kryterium czasu wystąpienia objawów po zażyciu leku. Przykładem może być choćby uogólniony świąd i rumień, będące reakcją na dożylne, szybkie podanie wankomycyny (red man syndrome). Taka reakcja wynika z nieswoistego uwalniania histaminy przez komórki tuczne i bazofile. Podobne objawy mogą mieć miejsce po zastosowaniu opiatów lub stosowanych w radiologii środków kontrastowych. Oczywiście należy mieć na uwadze, że zdarzały się również reakcje alergiczne IgE-zależne na wankomycynę, środki kontrastowe czy opiaty (3).

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Marcelina Przemęcka Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • dr n. med. Dorota Kierszniewska-Stępień Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz