Czytelnia on-line

Kwiecień 2018 NR 4 ( 363 )

Alergologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Spis treści:

Co nowego w wytycznych GINA w roku 2018?

  Autorzy:
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
 • prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: GINA, benralizumab, leczenie astmy, tlenek azotu w powietrzu wydychanym

Najnowsze wytyczne dotyczące definicji, klasyfikacji, diagnostyki i leczenia pokrzywek EAACI/GA2LEN/EDF/WAO 2017

  Autorzy:
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
 • lek. Paulina Korczyńska
 • lek. Marcelina Przemęcka
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: pokrzywka, leczenie, leki przeciwhistaminowe, omalizumab

Najnowsze rekomendacje GOLD 2018 w diagnostyce i leczeniu pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

  Autorzy:
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, nowe wytyczne Raportu GOLD, skala mMRC, test oceny POChP, całościowa ocena POChP

Profilaktyka i leczenie zaostrzeń POChP według najnowszych zaleceń ERS/ATS

  Autorzy:
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, nowe wytyczne ERS/ATS, całościowa ocena POChP, zaostrzenie POChP, postępowanie w zaostrzeniu POChP, zapobieganie zaostrzeniom POChP

Miejsce kombinacji wGKS/LABA w terapii POChP według standardów GOLD 2018

  Autorzy:
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, nowe wytyczne Raportu GOLD, całościowa ocena POChP, długo działający beta2-agoniści, wziewne glikokortykosteroidy, wGKS

Terapia trójlekowa (wGKS/LABA/LAMA) z jednego inhalatora w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)

  Autorzy:
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: POChP, terapia trójlekowa, beklometazon, formoterol, glikopyroniowy bromek

Miejsce terapii LABA/LAMA w POChP według standardów GOLD 2018

  Autorzy:
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP, Raport GOLD 2018, ocena POChP, długo działający beta2-agoniści, leki antycholinergiczne

Benralizumab w terapii astmy ciężkiej

  Autorzy:
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: benralizumab, przeciwciała monoklonalne anty-IL-5, astma ciężka

Możliwości leczenia ciężkiej niekontrolowanej astmy w Polsce

  Autorzy:
 • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
 • mgr Joanna Molińska
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma ciężka niekontrolowana, tiotropium, omalizumab, mepolizumab

Astma i alergia u kobiet ciężarnych

  Autorzy:
 • lek. Marcelina Koćwin
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma, alergia, ciąża, leczenie w ciąży, zagrożenie dla dziecka

Współwystępowanie astmy i chorób sercowo-naczyniowych – implikacje terapeutyczne

  Autorzy:
 • dr n. med. Marta Kołacińska-Flont
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma, choroby sercowo-naczyniowe, SABA, LABA, beta-blokery

Dziecko kaszlące – jak praktycznie rozwiązywać problemy kliniczne

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Paweł Majak, prof. nadzw.
 • mgr Marta Latek
 • mgr farm. Katarzyna Molińska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: kaszel, dzieci, problemy kliniczne

Połączenie krótko działającego beta2-mimetyku z krótko działającym lekiem antycholinergicznym u dzieci z obturacją oskrzeli

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
 • dr n. med. Justyna Emeryk-Maksymiuk
Słowa kluczowe: krótko działający beta2-mimetyk, salbutamol, fenoterol, krótko działający lek antymuskarynowy, bromek ipratropium, inhalacja, nebulizacja, astma, zapalenie oskrzelików, mukowiscydoza, dzieci

Alergiczny nieżyt nosa: standardy 2018 – co nowego w leczeniu

  Autorzy:
 • lek. Marcelina Przemęcka
 • lek. Marcelina Koćwin
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Panek
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, ARIA, glikokortykosteroidy donosowe, reakcja IgE-zależna.

Bezpieczeństwo nowoczesnych leków przeciwhistaminowych

  Autorzy:
 • lek. Piotr Łacwik
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: leki przeciwhistaminowe, bezpieczeństwo, objawy uboczne, alergiczny nieżyt nosa, pokrzywka przewlekła, sedacja.

Montelukast w terapii alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa

  Autorzy:
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: montelukast, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, sezonowy alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa.

Nowe wytyczne EAACI dotyczące immunoterapii alergenowej

  Autorzy:
 • lek. Piotr Łacwik
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, wytyczne, alergiczny nieżyt nosa, VIT, alergia pokarmowa, prewencja.

Aspekty psychosomatyczne astmy i chorób alergicznych

  Autorzy:
 • mgr Dorota Szydłowska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
Słowa kluczowe: astma, alergia, choroby psychosomatyczne, aleksytymia, terapia.

Diagnostyka alergii na penicyliny i cefalosporyny – wskazówki praktyczne

  Autorzy:
 • lek. Marcelina Przemęcka
 • dr n. med. Dorota Kierszniewska-Stępień
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: leki, penicyliny, cefalosporyny, beta-laktamy, alergia, nadwrażliwość.

Nietolerancja glutenu – rzeczywisty problem czy tylko moda?

  Autorzy:
 • lek. Marcelina Koćwin
 • lek. Marcelina Przemęcka
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: pacjenci, nadwrażliwość na gluten, celiakia, alergia pokarmowa, gluten, dieta bezglutenowa.