Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2018, 4 ( 363 ) :  102  -  106

Nowe wytyczne EAACI dotyczące immunoterapii alergenowej

New EAACI guidelines on allergen immunotherapy

Summary: Allergen immunotherapy (AIT) is one of the most important methods of treatment of allergic diseases. It has been proven to effectively reduce symptoms and medication use and it remains the only causative method of treatment in allergology, due to its disease-modifying properties. The European Academy of Allergy and Clinical Immunology recently published a series of clinical practice guidelines to provide comprehensive evidence-based recommendations for AIT in allergic rhinitis, Hymenoptera venom allergy, IgE-mediated food allergies and in allergy prevention. Each chapter was developed based on a systematic review and meta-analysis of the topic and has been made available online on the EAACI website. The guidelines address general considerations for implementation, specific contraindications, practical aspects of therapy, safety measures and recommendations for efficacy improvement, as well as point out the gaps in evidence and future perspectives of AIT in various allergic diseases. The present paper covers the key points of the EAACI guidelines, which, despite having allergists as their primary audience, may prove relevant to all other healthcare professionals, including primary care doctors, emergency medicine specialists, nurses and pharmacists who may deal with allergic patients.
Keywords: allergen immunotherapy, guidelines, allergic rhinitis, VIT, food allergy, prevention.
Słowa kluczowe: immunoterapia alergenowa, wytyczne, alergiczny nieżyt nosa, VIT, alergia pokarmowa, prewencja.

W przeciwieństwie do metod ograniczania ekspozycji alergenowej oraz farmakoterapii objawowej, alergenowa immunoterapia swoista (allergen immunotherapy, AIT) pozostaje jedyną przyczynową metodą walki z alergią, które daje długotrwałe efekty, indukuje tolerancję i ma potencjał do modyfikacji naturalnego przebiegu chorób alergicznych przez zapobieganie ich postępowi (1,2). Niestety, ze względu na brak jednorodnych standardów, zróżnicowany dostęp do produktów alergenowych, świadomość i wiedzę na temat AIT zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy, zastosowanie tej metody pozostaje ograniczone, a jej potencjał często niewykorzystany (3). W obliczu zapotrzebowania na nowe, ujednolicone strategie walki z alergią, Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) rozpoczęła w 2015 r. prace nad projektem wytycznych immunoterapii alergenowej, które zaowocowały powstaniem nowych międzynarodowych standardów, publikowanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w formie serii artykułów.

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Piotr Łacwik Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz