Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2018, 4 ( 363 ) :  97  -  101

Montelukast w terapii alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa

Montelukast in the management of allergic rhinitis

Summary: Allergic rhinitis (AR) represents a major health problem affecting up to 20% of the population in Poland. The burden of the disease is often underestimated. AR is mainly diagnosed in children, adolescents and young adults and is associated with intermittent or perennial symptoms significantly decreasing patients’ quality of life, school and work performance. Moreover AR is the key risk factor for the development of asthma. The prevalence of AR is increasing as a sign of an epidemic of allergic diseases. Appropriate management of AR includes measures of environmental control, immunotherapy and pharmacotherapy. Montelukast has been proven to be highly effective and safe both in monotherapy as well as in combination with oral antihistamines in the management of allergic rhinitis, especially in seasonal allergic rhinitis. This treatment may be of special effectiveness in the management of AR coexisting with allergic asthma, which represents a common clinical manifestation of atopy. Several years of experience with the use of montelukast in the treatment of asthma have proved its excellent safety profile. The latest update of the ARIA guidelines recommend the use of anti-leukotriene drugs in AR.
Keywords: montelukast, allergic rhinitis, seasonal allergic rhinitis.
Słowa kluczowe: montelukast, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, sezonowy alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa.

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) stanowi poważny problem zdrowotny dotykający nawet do 20% ludności w Polsce. Obciążenia związane z chorobą, rzadko ciężką lub zagrażającą życiu, są często niedoszacowane. ANN jest najczęściej rozpoznawany u dzieci, nastolatków i młodych dorosłych i wiąże się z przewlekłymi lub okresowymi objawami, które znacznie upośledzają jakość życia pacjentów, wydajność w szkole i pracy. Ponadto jest on kluczowym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej. Częstość występowania ANN zwiększa się, co wpisuje się w obraz epidemii chorób alergicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Odpowiednia diagnoza i leczenie prowadzi do istotnego ograniczenia objawów choroby, poprawy jakości życia i zmniejszenia ryzyka rozwoju astmy. W poniższej pracy omówiono podstawowe zasady terapii ANN, zwracając szczególną uwagę na potencjalną rolę montelukastu. Szczegółowo omówiono wyniki badań klinicznych i metaanaliz dotyczących roli montelukastu w leczeniu ANN.

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz