Czytelnia on-line

Nefrologia i transplantologia w epoce COVID Terapia 2020, 5 ( 388 ) :  4  -  15

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u biorców przeszczepu nerkowego

SARS-CoV-2 infection in renal transplant recipients

Summary: Kidney-transplant recipients appear to be at particularly high risk for critical Covid-19 illness due to chronic immunosuppression and coexisting conditions. With regard to COVID-19, all kidney transplant recipients must strictly follow the general hygiene measures recommended for the general population, including frequent hand washing, social distancing measures and wearing of masks in crowded places. COVID-19 induces variable clinical courses in normal hosts but seems to progress more rapidly in immunocompromised hosts, with greater rates of intensive care unit admissions and death. Modification of immunosuppressive therapy in SARS-CoV-2 infected kidney transplant recipients based of Descartes ERA-EDTA guidelines were presented. Controversies on CNI, steroids and hydroxychloroquine or chloroquine, in combination with a second-generation macrolide were discussed. The series of COVID-19 reported to date from Europe and the USA were presented. These articles describe various strategies for the management of immunosuppressive therapy, based on a stepwise reduction of immunosuppression according to the severity of the disease.
Keywords: SARS-CoV-2 infection, renal transplantation, immunosuppressive therapy, management of COVID-19 in renal transplant recipients
Słowa kluczowe: zakażenie SARS-CoV-2, transplantacja nerki, leczenie immunosupresyjne, postępowanie w zakażeniu COVID-19 u biorców nerki

Biorcy przeszczepu nerki, otrzymujący leczenie immunosupresyjne, tak jak i inni pacjenci z obniżoną odpornością, należą do grupy podwyższonego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2. Dotychczasowe doniesienia literaturowe wykazują, że objawy kliniczne COVID-19 u osób po transplantacji są takie same, jak w populacji ogólnej, jednak stwierdza się zwiększoną chorobowość i śmiertelność. Droga zakażenia jest kropelkowa, objawy kliniczne zazwyczaj pojawiają się 5‒14 dni od zakażenia. Występują: gorączka, suchy kaszel, duszność, bóle głowy, mięśni, nudności, wymioty, biegunka, zapalenie spojówek, zaburzenia węchu i smaku.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz