Artykuły autora

prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Nowe możliwości odczulania biorców wysoko immunizowanych – imlifidaza

Wydanie: Transplantologia i nefrologia
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Słowa kluczowe: alloprzeciwciała, immunizacja, odczulanie, imlifidaza, odrzucanie zależne od przeciwciał, przeszczepienie nerki

Leczenie odrzucania przeszczepu nerkowego zależnego od przeciwciał (ABMR)

Wydanie: Transplantologia i nefrologia
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Słowa kluczowe: odrzucanie przeszczepu zależne od przeciwciał, przeciwciała przeciwko antygenom zgodności tkankowej dawcy, plazmaferezy, dożylne immunoglobuliny, rytuksymab, bortezomib, ekulizumab, blokada kostymulacji

Miejsce wapnia w terapii i suplementacji: od urodzenia do starości

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek, prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle, dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, dr n. med. Maria Rell-Bakalarska, dr n. med. Krzysztof Rell, prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, dr n. med. Michał Stuss
Słowa kluczowe: wapń, suplementacja, witamina D, terapia

Leczenie zakażenia HCV w przewlekłej chorobie nerek nowymi lekami o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym DAAs

Wydanie: Nefrologia i transplantologia
  Autorzy: lek. Paulina Czarnecka, lek. Kinga Czarnecka, dr n. med. Olga Tronina, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Słowa kluczowe: przewlekła choroba nerek, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, doustne leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym

Nowa formulacja takrolimusu o przedłużonym uwalnianiu LCPT (Envarsus®) – zastosowanie w transplantologii

Wydanie: Nefrologia i transplantologia
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Słowa kluczowe: przeszczepienie nerki, przeszczepienie wątroby, takrolimus o natychmiastowym uwalnianiu podawany dwa razy na dobę, TBD, takrolimus o zmodyfikowanym uwalnianiu, TMR, takrolimus o przedłużonym uwalnianiu, LCPT

Zarażenie wirusem BK u biorców przeszczepów nerki

Wydanie: Nefrologia i transplantologia
  Autorzy: lek. Daniel Kuczyński, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Słowa kluczowe: wirus BK, przeszczepienie nerki, immunosupresja

Zakażenia CMV po przeszczepieniu narządów

Wydanie: Nefrologia i transplantologia
  Autorzy: dr hab. n. med. Dominika Dęborska-Materkowska, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Słowa kluczowe: wirus cytomegalii, transplantacja, leczenie, profilaktyka, leczenie wyprzedzające, efekty bezpośrednie, efekty pośrednie zakażenia CMV

Zastosowanie mykofenolanu mofetylu u biorców przeszczepów narządowych

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Słowa kluczowe: przeszczep narządu, leki immunosupresyjne, mykofenolan mofetylu – mechanizm działania, farmakokinetyka, skuteczność i bezpieczeństwo

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u biorców przeszczepu nerkowego

Wydanie: Nefrologia i transplantologia w epoce COVID
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Słowa kluczowe: zakażenie SARS-CoV-2, transplantacja nerki, leczenie immunosupresyjne, postępowanie w zakażeniu COVID-19 u biorców nerki