Czytelnia on-line

Maj 2020 NR 5 ( 388 )

Nefrologia i transplantologia w epoce COVID

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Spis treści:

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u biorców przeszczepu nerkowego

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Słowa kluczowe: zakażenie SARS-CoV-2, transplantacja nerki, leczenie immunosupresyjne, postępowanie w zakażeniu COVID-19 u biorców nerki

Dializa otrzewnowa w czasie pandemii koronawirusa 2019 - nowe wyzwania, nowe możliwości

  Autorzy:
 • dr n. med. Ewa Wojtaszek
 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: koronawirus, dializa otrzewnowa, telenefrologia, zdalny monitoring, schyłkowa niewydolność nerek, ostre uszkodzenie nerek

Czy stan zasobów witaminy D wpływa na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i jego przebieg?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, koronawirus, witamina D, zespół ostrej niewydolności oddechowej

Niedobór witaminy D w przewlekłej chorobie nerek i zasady jego uzupełniania

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
 • dr n. med. Mariusz Mieczkowski
 • dr n. med. Paweł Kulicki
Słowa kluczowe: przewlekła choroba nerek, witamina D, kalcytriol, plejotropowe działanie

Rozpoznawanie i leczenie niedoboru żelaza w przewlekłej chorobie nerek w praktyce klinicznej

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
 • dr n. med. Magdalena Dylewska
 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: niedokrwistość, niedobór żelaza, przewlekła choroba nerek, żelazo liposomalne

Rozpoznawanie i leczenie niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek – praktyczne podejście

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
 • dr n. med. Paweł Żebrowski
 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: niedokrwistość, przewlekła choroba nerek, czynniki stymulujące erytropoezę

Gliflozyny - ważny krok naprzód w leczeniu pacjentów z cukrzycową chorobą nerek

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, przewlekła niewydolność nerek, cukrzycowa choroba nerek, leki przeciwcukrzycowe, inhibitory SGLT2