Czytelnia on-line

Nefrologia i transplantologia w epoce COVID Terapia 2020, 5 ( 388 ) :  18  -  20

Dializa otrzewnowa w czasie pandemii koronawirusa 2019 - nowe wyzwania, nowe możliwości

Peritoneal dialysis during coronavirus 2019 pandemic – new challenges, new opportunities

Summary: The 2019 coronavirus pandemic set to health care extraordinary challenges and forced a flexible and pragmatic approach to universally accepted patterns to provide life-saving treatment, including dialysis, to all patients. Peritoneal dialysis, in this particular situation, has renewed interest in treating patients with endstage renal disease and acute kidney injury.
Keywords: coronavirus, peritoneal dialysis, telenephrology, remote monitoring, end stage renal disease, acute kidney injury
Słowa kluczowe: koronawirus, dializa otrzewnowa, telenefrologia, zdalny monitoring, schyłkowa niewydolność nerek, ostre uszkodzenie nerek

Pandemia koronawirusa 2019 postawiła ochronę zdrowia na całym świecie przed szczególnymi i nieoczekiwanymi wyzwaniami oraz wymusiła potrzebę elastycznego i pragmatycznego podejścia do powszechnie przyjętych schematów postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia pacjentom wobec tych wyzwań.

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: