Artykuły autora

prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

Inhibitory SGLT2 w cukrzycowej chorobie nerek

Wydanie: W gabinecie lekarza rodzinnego
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, cukrzycowa choroba nerek, inhibitory SGLT2, ryzyko sercowo-naczyniowe

Złożone preparaty hipotensyjne w leczeniu nadciśnienia w przewlekłej chorobie nerek: tak czy nie? Co mówią najnowsze wytyczne?

Wydanie: Nefrologia i transplantologia
  Autorzy: lek. Małgorzata Twardowska-Kawalec, prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, terapia złożona

Rola hemodiafiltracji w przewlekłym leczeniu nerkozastępczym

Wydanie: Nefrologia i transplantologia
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: hemodiafiltracja, hemodializa, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie nerkozastępcze, hipotensja śróddializacyjna

Gliflozyny - ważny krok naprzód w leczeniu pacjentów z cukrzycową chorobą nerek

Wydanie: Nefrologia i transplantologia w epoce COVID
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, przewlekła niewydolność nerek, cukrzycowa choroba nerek, leki przeciwcukrzycowe, inhibitory SGLT2

Rozpoznawanie i leczenie niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek – praktyczne podejście

Wydanie: Nefrologia i transplantologia w epoce COVID
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, dr n. med. Paweł Żebrowski, prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: niedokrwistość, przewlekła choroba nerek, czynniki stymulujące erytropoezę

Rozpoznawanie i leczenie niedoboru żelaza w przewlekłej chorobie nerek w praktyce klinicznej

Wydanie: Nefrologia i transplantologia w epoce COVID
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, dr n. med. Magdalena Dylewska, prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: niedokrwistość, niedobór żelaza, przewlekła choroba nerek, żelazo liposomalne

Czy stan zasobów witaminy D wpływa na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i jego przebieg?

Wydanie: Nefrologia i transplantologia w epoce COVID
  Autorzy: prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, koronawirus, witamina D, zespół ostrej niewydolności oddechowej

Dializa otrzewnowa w czasie pandemii koronawirusa 2019 - nowe wyzwania, nowe możliwości

Wydanie: Nefrologia i transplantologia w epoce COVID
  Autorzy: dr n. med. Ewa Wojtaszek, prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: koronawirus, dializa otrzewnowa, telenefrologia, zdalny monitoring, schyłkowa niewydolność nerek, ostre uszkodzenie nerek