Czytelnia on-line

Nefrologia i transplantologia w epoce COVID Terapia 2020, 5 ( 388 ) :  48  -  53

Gliflozyny - ważny krok naprzód w leczeniu pacjentów z cukrzycową chorobą nerek

Gliflozins - an important step forward in the treatment of diabetic kidney disease

Summary: Diabetic kidney disease (DKD) is a common complication of type 2 diabetes and the most frequent cause of end-stage kidney disease (ESKD) in developed countries. It is strongly associated with cardiovascular disease, which is the cause of death in 40% of patients before they reach ESKD. Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors are the recently developed class of oral anti-hyperglycemic drugs which are gaining considerable interest among diabetologists, cardiologists and nephrologists. In the article, the cardiovascular and renal benefits of this novel class of antidiabetic drugs, as shown in four recent international trials are discussed.
Keywords: diabetes mellitus type 2, chronic kidney disease, diabetic kidney disease, anti-hyperglycemic drugs, SGLT2 inhibitors
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, przewlekła niewydolność nerek, cukrzycowa choroba nerek, leki przeciwcukrzycowe, inhibitory SGLT2

Cukrzycowa choroba nerek (CChN), dawniej zwana nefropatią cukrzycową, jest mikroangiopatycznym powikłaniem cukrzycy, które ujawnia się u ok. 25–30% pacjentów z cukrzycą, co wiąże się najprawdopodobniej z wielogenowymi uwarunkowaniami. Klinicznie charakteryzuje się albuminurią, nadciśnieniem tętniczym i stopniowo postępującą przewlekłą niewydolnością nerek (PChN). CChN pozostaje obecnie wiodącą przyczyną schyłkowej niewydolności nerek i w krajach rozwiniętych dotyczy 35–50% pacjentów leczonych nerkozastępczo (renal replacement therapy, RRT) (1).

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: