Czytelnia on-line

Styczeń 2022 NR 1 ( 408 )

Obrazy kliniczne w zespołach long-COVID i post-COVID

Redaktor numeru: dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski

Spis treści:

Dwa lata w cieniu SARS-CoV-2

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski
Słowa kluczowe: koronawirus, SARS-CoV-2, COVID-19, pandemia

Immunologia COVID-19 – fakty, wątpliwości i wyzwania

  Autorzy:
 • dr n. wet. Anna Golke
Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, odpowiedź immunologiczna, zakażenie

Aktualne zasady diagnostyki wirusologicznej COVID-19, zespołów long-COVID oraz post-COVID

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski
Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, diagnostyka laboratoryjna

Obrazy kliniczne zespołu long-COVID w populacji dziecięcej

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Słowa kluczowe: choroba koronawirusowa, powikłania COVID-19, zespół przewlekłego zmęczenia, MIS-C, następstwa, zespół pokowidowy

Psychiatryczne aspekty pandemii COVID-19

  Autorzy:
 • dr n. med. Piotr Wierzbiński
Słowa kluczowe: depresja, COVID-19, stres, immunologia

Odległe skutki COVID-19 w układzie oddechowym

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: COVID-19, płuca, niewydolność oddechowa, post-COVID, long COVID, budezonid

Powikłania neurologiczne w zespole post-COVID

  Autorzy:
 • lek. Stanisław Słyk
 • dr hab. n. med. Izabela Domitrz
Słowa kluczowe: post-COVID, long-COVID, SARS-CoV-2, powikłania neurologiczne, koronawirus

Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu COVID-19

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, ostre uszkodzenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, leczenie nerkozastępcze

Opcje terapii COVID-19

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, terapia, remdesiwir, przeciwciała monoklonalne, leki przeciwcytokinowe

Rehabilitacja pneumonologiczna po przebyciu COVID-19

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Adam J. Białas, prof. UM
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: COVID-19, rehabilitacja

Potencjalna skuteczność chlorku cetylopirydyniowego przeciwko SARS-CoV-2 w warunkach in vitro

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski
Słowa kluczowe: koronawirus, SARS-CoV-2, COVID-19, chlorek cetylopirydyniowy