Czytelnia on-line

Obrazy kliniczne w zespołach long-COVID i post-COVID Terapia 2022, 1 ( 408 ) :  30  -  40

Odległe skutki COVID-19 w układzie oddechowym

Long term respiratory effects of COVID-19

Summary: COVID-19 is an acute respiratory disease that, in some patients, may lead to respiratory failure and death. Respiratory symptoms persist for a long time in a significant group of patients after contracting COVID-19. If these symptoms last longer than 12 weeks, we classify them as post-COVID syndrome. Lung fibrosis, bronchiectasis, chronic pneumonia, pulmonary cirrhosis, respiratory failure and other complications may occur in the course of this syndrome. The article discusses the management of post-COVID patients in terms of respiratory diseases.
Keywords: COVID-19, lungs, respiratory failure, post covid, long COVID, budesonide
Słowa kluczowe: COVID-19, płuca, niewydolność oddechowa, post-COVID, long COVID, budezonid

Podobnie jak wiele innych chorób infekcyjnych układu oddechowego, COVID-19 może wywołać długotrwałe uszkodzenie płuc. Wirus SARS-CoV-2 powoduje śródmiąższowe wirusowe zapalenie płuc, a w przypadku dalszego postępu choroby może rozwinąć się zespół ostrej niewydolności oddechowej (acute respiratory distress syndrome, ARDS) oraz sepsa. Powikłaniem COVID-19 jest także długotrwałe uszkodzenie płuc.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz