Czytelnia on-line

Obrazy kliniczne w zespołach long-COVID i post-COVID Terapia 2022, 1 ( 408 ) :  63  -  73

Rehabilitacja pneumonologiczna po przebyciu COVID-19

Pulmonary rehabilitation after COVID-19

Summary: Return to physical activity and pulmonary rehabilitation are important components of COVID-19 treatment ‒ both in an acute phase of the disease and in post-COVID-19.
Pulmonary rehabilitation is defined as a comprehensive intervention based on a thorough patient assessment followed by patient tailored therapies that include, but are not limited to, exercise training, education, and behavior change, designed to improve the physical and psychological condition of people with chronic respiratory disease and to promote the long-term adherence to health-enhancing behaviors. Pulmonary rehabilitation programs for patients after COVID-19 should take into account all the above-mentioned elements, and the absence of any of them may be harmful for successful outcome of this complex process. The role of pneumological rehabilitation in post-COVID-19 patient care, is emphasized by consensuses and recommendations of scientific societies.
Keywords: COVID-19, rehabilitation
Słowa kluczowe: COVID-19, rehabilitacja

Choroba wywołana przez nowy wirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2) ‒ COVID-19 dotyczy głównie układu oddechowego, jednakże rosnąca liczba doniesień dostarcza coraz więcej dowodów na multisystemowość tej jednostki chorobowej (1‒7). Logicznym zjawiskiem jest tak-że, że rosnąca liczba zakażeń, w tym ciężkiego i powikłanego przebiegu COVID-19, stale zwiększa również liczbę ozdrowieńców i generuje istotne klinicznie pytania dotyczące dalszej opieki i leczenia tej grupy pacjentów. Ze względu na główną predylekcję COVID-19 do zajęcia układu oddechowego i jego konsekwencji, kluczową kwestią staje się także szczegółowe określenie wskazań, przeciwwskazań oraz protokołu rehabilitacji pneumonologicznej.

Zdjęcie: Pixabay

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:

Dodaj komentarz