Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze Terapia 2019, 10 ( 381 ) :  11  -  19

Olmesartan – czy potrzebny jest nam kolejny sartan?

Olmesartan – do we need another sartan ?

Summary: Angiotensin II receptor antagonists (ARBs) belong to the major groups of antihypertensive drugs used in the treatment of hypertension, both as monotherapy and in combination. The subject of the review is one of the younger representatives of this group of drugs – olmesartan – which was registered by the FDA in 2002. Many clinical studies using this drug have been carried out in Polish centers. Due to the high antihypertensive efficacy and beneficial effect on organ complications and progression of atherosclerosis, this drug is a valuable complement to the available antihypertensive drugs on our market.
Keywords: hypertension, angiotensin II receptor blockers, olmesartan
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, antagoniści receptora angiotensyny II, olmesartan

Antagoniści receptora angiotensyny II (sartany) należą do głównych grup leków hipotensyjnych stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym (1,2). Leki należące do tej grupy charakteryzują się nie tylko wysoką skutecznością hipotensyjną, ale także wpływają korzystnie na regresję powikłań narządowych i zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Przedmiotem prezentowanego opracowania jest jeden z młodszych przedstawicieli tej grupy leków – olmesartan, który został zarejestrowany przez FDA w 2002 roku. Wiele badań klinicznych z zastosowaniem tego leku przeprowadzono w polskich ośrodkach. Z uwagi na wysoką skuteczność hipotensyjną i korzystny wpływ na powikłania narządowe oraz progresję miażdżycy lek ten stanowi cenne uzupełnienie leków hipotensyjnych dostępnych na naszym rynku.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: