Czytelnia on-line

Październik 2019 NR 10 ( 381 )

Nadciśnienie tętnicze

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. n. med., prof. IK Aleksander Prejbisz

Spis treści:

Hiponatremia spowodowana tiazydowymi i tiazydopodobnymi lekami moczopędnymi

  Autorzy:
 • Stanisław Surma
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
Słowa kluczowe: hiponatremia, sód, nadciśnienie tętnicze, tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne

Olmesartan – czy potrzebny jest nam kolejny sartan?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, antagoniści receptora angiotensyny II, olmesartan

Klonidyna w terapii nadciśnienia tętniczego – od stanów pilnych po terapię trudnego w kontroli nadciśnienia tętniczego

  Autorzy:
 • dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: klonidyna, agoniści ośrodkowych receptorów a, układ współczulny, stany pilne, oporne nadciśnienie tętnicze

Nebiwolol – miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych polskich i europejskich

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, wytyczne, nebiwolol

Preparaty złożone w terapii nadciśnienia tętniczego – czy tylko wybór, czy już konieczność?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, preparaty złożone

Miejsce skojarzenia β-adrenolityku z inhibitorem konwertazy w terapii nadciśnienia tętniczego – wytyczne PTNT i ESC/ESH

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, inhibitor konwertazy angiotensyny, β-adrenolityk, peryndopryl, bisoprolol

Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym – profilaktyka pierwotna i wtórna udaru mózgu

  Autorzy:
 • dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: wiek podeszły, izolowane nadciśnienie skurczowe, udar mózgu, prewencja pierwotna i wtórna, preparat złożony, amlodypina, indapamid

Pomiędzy prewencją pierwotną i wtórną – kiedy stosować kwas acetylosalicylowy w codziennej praktyce klinicznej?

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Adrian Doroszko, prof. nadzw UMW
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr n. med. Przemysław Kosiński
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: kwas acetylosalicylowy, profilaktyka pierwotna i wtórna, choroby układu sercowo-naczyniowego, wytyczne, dawkowanie

Nowe wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych ESC/EAS 2019 – niższe cele, bardziej intensywna terapia

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: zaburzenia gospodarki lipidowej, ryzyko sercowo-naczyniowe, statyna, ezetymib

Skojarzenie rosuwastatyny, peryndoprylu i indapamidu – preparat złożony w prewencji pierwotnej i wtórnej?

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: rosuwastatyna, peryndopryl, indapamid, preparat złożony