Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze Terapia 2019, 10 ( 381 ) :  65  -  71

Nowe wytyczne postępowania w zaburzeniach lipidowych ESC/EAS 2019 – niższe cele, bardziej intensywna terapia

New 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias – more intensive therapy to achieve lower goals

Summary: High cholesterol level is one of the major, modifiable cardiovascular risk factor. One of the most important elements in the management of patients with dyslipidaemia is to estimate and stratify cardiovascular risk and determine goals of low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels. Statins are basic recommended drugs in management of dyslipidaemia. If the goals are not achieved with the maximum tolerated dose of statin, combination with ezetimibe is recommended. Combined therapy in most cases is sufficient in achieving desired low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels and improving the outcomes in the long-term observation.
Keywords: lipid metabolism disorders, cardiovascular risk, statin, ezetimibe
Słowa kluczowe: zaburzenia gospodarki lipidowej, ryzyko sercowo-naczyniowe, statyna, ezetymib

Podwyższone stężenie cholesterolu jest jednym z głównych, modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Szacuje się, że w Polsce około 60% osób dorosłych ma podwyższone stężenie cholesterolu. Duża ich część nie jest nawet tego świadoma. Dlatego też ważnym elementem postępowania w codziennej praktyce jest uświadomienie problemu, jakim jest podwyższone stężenie cholesterolu i zachęcenie chorego do podjęcia działań w kierunku jego zmniejszenia. Przełoży się to na poprawę odległego rokowania chorego. Pod koniec sierpnia bieżącego roku w Paryżu na kongresie European Society of Cardiology zostały ogłoszone nowe wytyczne dotyczące postępowania z chorymi z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Zostały one omówione w niniejszym artykule.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: