Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze Terapia 2019, 10 ( 381 ) :  72  -  79

Skojarzenie rosuwastatyny, peryndoprylu i indapamidu – preparat złożony w prewencji pierwotnej i wtórnej?

Combination of rosuvastatin, perindopril and indapamid – single pill combination in primary and secondary hypertension?

Summary: Guidelines of the European Society of Cardiology and European Society of Hypertension (ESC/ESH) from 2018 and the Polish Society of Hypertension (PTNT) from 2019 regarding the management of hypertension as well as the latest guidelines of the European Society of Cardiology and European Atherosclerosis Society (EAS) regarding the management of lipid disorders places emphasis on achieving both new lower blood pressure target values and new lower LDL cholesterol target values. In addition, these documents indicate the benefits of using single pill combination, which by simplifying therapy can increase the degree of compliance with the recommendations.
Keywords: rosuvastatin, perindopril, indapamid, single pill combination
Słowa kluczowe: rosuwastatyna, peryndopryl, indapamid, preparat złożony

Wytyczne European Society of Cardiology i European Society of Hypertension (ESC/ESH) z 2018 oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2019 roku dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym, a także najnowsze wytyczne European Society of Cardiology i European Atherosclerosis Society (EAS) dotyczące postępowania w zaburzeniach lipidowych kładą nacisk na uzyskiwanie zarówno nowych niższych wartości docelowych ciśnienia tętniczego, jak i nowych niższych wartości docelowych stężenia cholesterolu LDL (rycina 1). Ponadto wspomniane dokumenty wskazują na korzyści z zastosowania preparatów złożonych, które poprzez uproszczenie terapii mogą zwiększyć stopień stosowania się do zaleceń (1–3).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: