Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze Terapia 2019, 10 ( 381 ) :  33  -  36

Preparaty złożone w terapii nadciśnienia tętniczego – czy tylko wybór, czy już konieczność?

Single-pill combinations in the treatment of hypertension – choice or necessity?

Summary: The guidelines emphasize the use of single pill combinations (SPC) in the treatment of hypertension. The presented article discusses the settings for preferring SPC based on current guidelines. A simple algorithm of antihypertensive therapy was also presented – it is based on the use of SPC since the initiation of antihypertensive therapy. National and European guidelines in relation to combination therapy were compared.
Keywords: hypertension, treatment, single pill combinations, guidelines
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, preparaty złożone

W 2018 roku ogłoszono wytyczne European Society of Cardiology i European Society of Hypertension (ESC/ESH), a w niespełna rok później przedstawiono zalecenia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tetniczego (PTNT), dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Oba dokumenty kładą nacisk na preferowanie preparatów złożonych na każdym etapie terapii nadciśnienia tętniczego – od rozpoczęcia leczenia, poprzez jego intensyfikację, aż do uzyskania wartości docelowych (1,2). W prezentowanym artykule porównano zasady rozpoczynania i kontynuowania terapii nadciśnienia tętniczego przedstawione w powyższych wytycznych, w tym zasadność i konieczność stosowania preparatów złożonych w terapii nadciśnienia tętniczego.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: