Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze Terapia 2019, 10 ( 381 ) :  39  -  45

Miejsce skojarzenia β-adrenolityku z inhibitorem konwertazy w terapii nadciśnienia tętniczego – wytyczne PTNT i ESC/ESH

Combination of β-blocker and angioentsin converting enzyme inhibitor in the treatment of hypertension – PTNT and ESC/ESH guidelines

Summary: Recent guidelines – both European and Polish recommend the use of b-blockers at every stage of hypertension treatment, if indications for the use of this group of drugs are identified. The authors of the guidelines emphasize that beta-blockers have an established place in the treatment of hypertension coexisting with coronary artery disease, after myocardial infarction, with heart failure or atrial fibrillation. They also point out the use of beta-blockers in patients with an increased heart rate above 80/min. The combination of an angiotensin converting enzyme inhibitor and a beta blocker has an important place in the treatment of hypertension in these clinical situations.
Keywords: hypertension, coronary artery disease, angiotensin II receptor inhibitor, β-blocker, perindopril, bisoprolol
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, inhibitor konwertazy angiotensyny, β-adrenolityk, peryndopryl, bisoprolol

Wytyczne European Society of Cardiology i European Society of Hypertension (ESC/ESH) z 2018 roku oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), mimo że nie wyodrębniają β-adrenolityków na pierwszych trzech etapach leczenia hipotensyjnego w podstawowej strategii leczenia, rekomendują wykorzystanie tej grupy leków na każdym etapie leczenia nadciśnienia tętniczego w przypadku wskazań (1,2).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: