Artykuły autora

dr hab. n. med., prof. CMKP Adam J. Sybilski

Jak dzieci chorują na COVID-19?

Wydanie: Pneumonologia w pandemii COVID-19
    Autorzy: lek. Izabela Orlińska, dr hab. n. med., prof. CMKP Adam J. Sybilski
Słowa kluczowe: dzieci, COVID-19, objawy, MIS-C, SARS-CoV-2

Zespół krupu – aktualny stan wiedzy

Wydanie: Pediatria
    Autorzy: dr hab. n. med., prof. CMKP Adam J. Sybilski
Słowa kluczowe: krup, zwężenie górnych dróg oddechowych, leczenie, diagnostyka, dzieci