Czytelnia on-line

Pediatria Terapia 2018, 11 ( 370 ) :  52  -  57

Zespół krupu – aktualny stan wiedzy

Croup: current state of knowledge

Summary: Croup is one of the most frequent causes of acute upper airway obstruction in the pediatric population (typically occurring in children six months to three years old). It is mostly of viral origin and is characterized by acute onset, inspiratory stridor, barking cough, and hoarseness. It is usually a mild, self-limited disease, but, in some rare cases, croup may lead to upper airway obstruction and respiratory failure. In Poland all children presenting with croup should be treated with nebulized budesonide or oral dexamethasone to reduce the severity of symptoms and rate of revisits or admissions to the hospital. There is no evidence so far to show that humidified air or heliox are of benefit when treating children with croup.
This review focuses on the clinical evaluation and treatment of children with croup by offering a thorough examination of recent advances in treatment and recommendations on the necessity of appropriate disposition and follow-up.
Keywords: croup, upper airway obstruction, treatment, diagnosis, children
Słowa kluczowe: krup, zwężenie górnych dróg oddechowych, leczenie, diagnostyka, dzieci

Wiele kontrowersji wzbudza definicja i terminologia krupu. W Polsce nadal nie przyjęło się powszechnie pojęcie zespołu krupu, rozumianego jako wystąpienie szczekającego kaszlu, świstów krtaniowych (stridoru) i chrypki. Wydaje się, że nieporozumienia dotyczące terminologii mają swoje podłoże w historii.

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • dr hab. n. med., prof. CMKP Adam J. Sybilski 1. II Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 2. Klinika Chorób Dziecięcych i Noworodkowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Dodaj komentarz