Czytelnia on-line

Październik 2018 NR 10 ( 369 )

Gastroenterologia

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

Spis treści:

Zastosowanie diety bezglutenowej w celiakii i innych jednostkach chorobowych

  Autorzy:
 • mgr Paulina Panufnik
 • lek. Katarzyna Maciejewska
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: dieta bezglutenowa, celiakia, nieceliakalna nadwrażliwość na gluten

Zastosowanie probiotyków w gastroenterologii

  Autorzy:
 • lek. Kamil Jaszczuk
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: probiotyki, mikrobiom, zespół jelita nadwrażliwego, biegunka, ostre zapalenie trzustki, nieswoiste choroby zapalne jelit, choroby wątroby, zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, Bifidobacterium, Lactobacillus, Saccharomyces, VSL#3

Transplantacja mikrobioty jelitowej w praktyce klinicznej

  Autorzy:
 • lek. Katarzyna Maciejewska
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: transplantacja bakterii jelitowych, infekcja Clostridium diffcile, mikrobiom

Leczenie infekcji Clostridium difficile w świetle najnowszych wytycznych

  Autorzy:
 • lek. Alicja Maruszak
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: zakażenie Clostridium difficile, wankomycyna, fidaksomycyna, ryfaksymina

Strategia treat-to-target w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

  Autorzy:
 • dr n. med. Michał Łodyga
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: treat-to-target, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Optymalizacja leczenia immunosupresyjnego azatiopryną w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

  Autorzy:
 • lek. Konrad Lewandowski
 • lek. Magdalena Kaniewska
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: nieswoiste choroby jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, azatiopryna, merkaptopuryna, optymalizacja

Objawy brzuszne u pacjentów z cukrzycą – przyczyny i diagnostyka

  Autorzy:
 • lek. Roland Kadaj-Lipka
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: cukrzyca, pankreatopatia, gastropareza, SIBO, neuropatia cukrzycowa

Zaparcie stolca – co nowego w aktualnych wytycznych?

  Autorzy:
 • lek. Alini Subedi
 • dr n. med. Andrzej Moniuszko
 • dr n. med. Michał Łodyga
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: przewlekłe zaparcia, makrogole, biofeedback, transplantacja bakterii jelitowych

Przygotowanie do procedur endoskopowych przewodu pokarmowego

  Autorzy:
 • lek. Marta Żgutowicz-Misiowiec
 • lek. Arkadiusz Bednarczuk
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: procedury endoskopowe, przygotowanie do procedur endoskopowych

Niezaspokojone potrzeby w diagnostyce i leczeniu niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH)

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
Słowa kluczowe: NAFLD, NASH, diagnostyka, leczenie, niezaspokojone potrzeby

Rola lekarzy medycyny rodzinnej w diagnostyce i wczesnym wykrywaniu raka trzustki

  Autorzy:
 • student Jacek Tatur
 • studentka Marta Sznurkowska
 • dr hab. n. med. Michał Lipiński
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: rak trzustki, trzustka, diagnostyka, endosonografia

Skuteczność i bezpieczeństwo leków biologicznych biopodobnych w porównaniu z lekami referencyjnymi w terapii dorosłych pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

  Autorzy:
 • lek. Magdalena Kaniewska
 • lek. Konrad Lewandowski
 • dr n. med. Mariusz Rosołowski
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Słowa kluczowe: leki biopodobne, leki biologiczne referencyjne, nieswoiste choroby zapalne jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego