Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze Terapia 2018, 8 ( 367 ) :  6  -  13

Nowe wytyczne ESC/ESH 2018 – ewolucja czy rewolucja w terapii nadciśnienia tętniczego?

New ESC/ESH 2018 guidelines: evolution or revolution in antihypertensive therapy?

Summary: The review discusses selected aspects from the new ESC/ESH 2018 guidelines on the management of hypertension. The guidelines indicate the validity of using fixed-dose combination drugs from the outset and further on through the next steps in the treatment of hypertension. Properly combined two and three antihypertensive drugs, especially based on a fixed-dose combination, can lead to normalization of blood pressure levels in the majority of patients. A simple algorithm based on two- and three-drug fixed-dose combinations enables optimal treatment of hypertension by means of a ‘single pill’.
Keywords: hypertension, fixed-dose combination drugs, angiotensin converting enzyme inhibitors, calcium channel blockers, thiazide-type diuretics
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, preparaty złożone, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści wapnia, diuretyki tiazydopodobne

W czerwcu bieżącego roku ogłoszono, a pod koniec sierpnia opublikowano najnowsze wytyczne European Society of Cardiology i European Society of Hypertension (ESC/ESH) dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Ogłoszeniu tych wytycznych towarzyszyło duże zainteresowanie, głównie z uwagi na fakt, że najnowsze wytyczne amerykańskie z 2017 r. zmieniły klasyfikację nadciśnienia tętniczego, obniżając graniczne wartości dla rozpoznania nadciśnienia tętniczego do 130/80 mm Hg. Zastanawiano się, czy również w Europie obniżone zostaną wartości graniczne, co spowodowałoby zwiększenie liczby chorych na nadciśnienie tętnicze o kolejne miliony osób. Tak się nie stało, pozostawiono niezmienione graniczne wartości rozpoznania podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: