Czytelnia on-line

Sierpień 2018 NR 8 ( 367 )

Nadciśnienie tętnicze

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. n. med., prof. nadzw. IK Aleksander Prejbisz

Spis treści:

Nowe wytyczne ESC/ESH 2018 – ewolucja czy rewolucja w terapii nadciśnienia tętniczego?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, preparaty złożone, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści wapnia, diuretyki tiazydopodobne

Przerost mięśnia lewej komory – znaczenie oceny w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. IK Anna Klisiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Słowa kluczowe: przerost mięśnia lewej komory, nadciśnienie tętnicze, echokardiografia

Inhibitor konwertazy angiotensyny w skojarzeniu z antagonistą wapnia – podstawa terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESH/ESC 2018?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, inhibitor konwertazy angiotensyny, antagonista wapnia, terapia skojarzona

Beta-adrenolityki – miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, wytyczne, β-adrenolityki, nebiwolol

Diagnostyka i leczenie chorych na nadciśnienie tętnicze z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. IK Anna Klisiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Słowa kluczowe: niewydolność serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory, nadciśnienie tętnicze

Nowa strategia leczenia nadciśnienia tętniczego – miejsce spironolaktonu. Wytyczne ESC/ESH 2018

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: antagoniści receptora mineralokortykosteroidowego, spironolakton, nadciśnienie tętnicze, oporne

Denerwacja tętnic nerkowych w 2018 – zmierzch czy nowe perspektywy interwencyjnego leczenia nadciśnienia tętniczego?

  Autorzy:
 • dr n. med. Ewa Warchoł-Celińska
 • dr hab. n. med. Jacek Kądziela
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
Słowa kluczowe: denerwacja tętnic nerkowych, nadciśnienie tętnicze, leczenie interwencyjne, ryzyko sercowo-naczyniowe

Leczenie nadciśnienia tętniczego u hemodializowanych chorych z przewlekłą chorobą nerek

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
 • lek. Patrycja Pokora
 • lek. Sylwia Dudzicz
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, hemodializa, przewlekła choroba nerek

Nowe życie dobrze znanych leków hipotensyjnych – staromodne czy niezastąpione?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści wapnia, lerkanidypina, enalapryl, skuteczność, wytyczne, tolerancja

Między Scyllą a Charybdą – leczenie nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym i bardzo podeszłym – bardziej czy mniej intensywnie?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, wytyczne, wartości docelowe, antagoniści wapnia, diuretyki tiazydopodobne, wiek podeszły, wiek bardzo podeszły