Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze Terapia 2018, 8 ( 367 ) :  67  -  72

Między Scyllą a Charybdą – leczenie nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym i bardzo podeszłym – bardziej czy mniej intensywnie?

Between Scylla and Charybdis: treatment of hypertension in elderly and very elderly patients - more or less intensive?

Summary: The paper discusses the safety and benefits of intensive antihypertensive therapy in the elderly and very elderly. The new ESC/ESH guidelines lower blood pressure goals and indicate a need for combination treatment in hypertensive patients. The guidelines for the treatment of hypertension in the elderly, focusing on calcium channel blockers and thiazide-type diuretics, are also discussed.
Keywords: hypertension, guidelines, treatment goals, calcium channel blockers, thiazide-type diuretics, elderly, very elderly
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, wytyczne, wartości docelowe, antagoniści wapnia, diuretyki tiazydopodobne, wiek podeszły, wiek bardzo podeszły

Najnowsze wytyczne European Society of Cardiology i European Society of Hypertension (ESC/ESH) wprowadziły szereg zmian w postępowaniu z chorymi na nadciśnienie tętnicze. Objęły one m.in. pacjentów w wieku podeszłym i bardzo podeszłym. Jedną z najważniejszych zmian jest obniżenie wartości docelowych ciśnienia tętniczego w tej grupie chorych (1).
Terapia nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym przypomina „żeglowanie między Scyllą a Charybdą”, z jednej strony konieczna jest ścisła kontrola ciśnienia tętniczego, a z drugiej chorzy w czasie terapii narażeni są na potencjalne niebezpieczeństwa wynikające ze zbyt niskich wartości ciśnienia tętniczego jak hipotonia czy pogorszenie funkcji nerek. Uważny lekarz praktyk musi więc znaleźć tzw. złoty środek, by zapewnić choremu „maksimum” protekcji sercowo-naczyniowej, jednocześnie bezpiecznie żeglując pomiędzy Scyllą a Charybdą zdarzeń niepożądanych.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: