Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze Terapia 2018, 8 ( 367 ) :  60  -  66

Nowe życie dobrze znanych leków hipotensyjnych – staromodne czy niezastąpione?

New life for well known antihypertensive drugs: outdated or irreplaceable?

Summary: The paper presents studies evaluating the clinical efficacy and tolerability of combination treatment with enalapril and lercanidipine. They show greater blood pressure reduction than monotherapy. A significant reduction of blood pressure with this combination at 24 hours and night-time, proving 24 h efficacy, was also observed. The possibility of using this combination as single-pill therapy in the light of the new 2018 ESC/ESH guidelines is also discussed.
Keywords: angiotensin converting enzyme inhibitors, calcium channel blockers, lercanidipine, enalapril, efficacy, guidelines, tolerability
Słowa kluczowe: inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści wapnia, lerkanidypina, enalapryl, skuteczność, wytyczne, tolerancja

Skojarzenie inhibitora konwertazy angiotensyny i antagonisty wapnia należy do podstawowych połączeń leków hipotensyjnych w terapii nadciśnienia tętniczego. Najnowsze wytyczne European Society of Hypertension i European Society of Cardiology (ESC/ESH) zaliczyły to skojarzenie do zalecanych połączeń leków hipotensyjnych (1).
Powyższe wytyczne kładą też nacisk na jak najszersze stosowanie preparatów złożonych, już od momentu rozpoczęcia terapii hipotensyjnej. Dostępność zalecanych skojarzeń lekowych w postaci preparatów złożonych wpływa na możliwość uproszczenia terapii w codziennej praktyce (1).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: