Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze Terapia 2018, 8 ( 367 ) :  34  -  40

Diagnostyka i leczenie chorych na nadciśnienie tętnicze z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory

Diagnostics and treatment of patients with coexisting arterial hypertension and heart failure with preserved ejection fraction

Summary: In the near future heart failure with preserved left ventricular ejection fraction (HFpEF) may become the main concern of contemporary cardiology. The increasing number of patients with obesity, diabetes mellitus, chronic renal failure, chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea leads to a higher risk of HFpEF. The most common condition that promotes HFpEF is arterial hypertension, which occurs in about 64% of patients. Effective treatment of hypertension may reduce the incidence of HFpEF.
Keywords: heart failure with preserved ejection fraction, arterial hypertension
Słowa kluczowe: niewydolność serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory, nadciśnienie tętnicze

W przeszłości niewydolność serca (NS; heart failure, HF) była definiowana jako zespół objawów podmiotowych i łączono ją przede wszystkim z upośledzeniem skurczu lewej komory (LK) wyrażonym obniżeniem frakcji wyrzutowej (ejection fraction, EF) poniżej 40%. W wytycznych ESC z 2016 r. dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca wyodrębniono trzy rodzaje NS, zależnie od EF:
1) niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF);
2) niewydolność serca z pośrednią frakcją wyrzutową (HFmrEF);
3) niewydolność serca z upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFrEF) (1).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: