Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze Terapia 2018, 8 ( 367 ) :  14  -  19

Przerost mięśnia lewej komory – znaczenie oceny w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018

Left ventricle hypertrophy: new insight on its impact in hypertension according to the ESC/ESH 2018 guidelines

Summary: Recent guidelines from the European Society of Cardiology and European Society of Hypertension (ESC/ESH) published in August 2018 concern the management of patients with hypertension. The authors underline the significance of the assessment of organ damage with left ventricle hypertrophy as one of the most important factors affecting management and prognosis. The influence of telmisartan, an angiotensin II receptor blocker, on left ventricle hypertrophy is discussed in this paper according to recently published research.
Keywords: left ventricular hypertrophy, hypertension, echocardiography
Słowa kluczowe: przerost mięśnia lewej komory, nadciśnienie tętnicze, echokardiografia

W sierpniu bieżącego roku opublikowano najnowsze wytyczne European Society of Cardiology i European Society of Hypertension (ESC/ESH) dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Autorzy tego dokumentu szeroko omówili znaczenie oceny chorych na nadciśnienie tętnicze w kierunku obecności uszkodzeń narządowych. Jednym z nich, o znaczeniu rokowniczym i wpływającym na postępowanie, jest przerost mięśnia lewej komory (LVH). W artykule omówiono miejsce oceny LVH w postępowaniu z chorym na nadciśnienie tętnicze. Na przykładzie badań z przedstawicielem antagonistów receptora angiotensyny II – telmisartanu – omówiono również możliwość oddziaływania na to powikłanie (1).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: