Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze Terapia 2018, 8 ( 367 ) :  26  -  33

Beta-adrenolityki – miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych ESC/ESH 2018

Beta-adrenolytics in the treatment of hypertension: new ESC/ESH 2018 guidelines

Summary: The new ESC/ESH 2018 guidelines emphasize intensive treatment of hypertension. Despite an emphasis on a simple algorithm, it is recommended to use beta-blockers in several clinical indications. Moreover the guidelines discuss the benefits of using new vasodilating beta-blockers.
Keywords: hypertension, guidelines, β-adrenolytics, nebivolol
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, wytyczne, β-adrenolityki, nebiwolol

W sierpniu bieżącego roku opublikowano najnowsze wytyczne European Society of Cardiology i European Society of Hypertension (ESC/ESH) dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Dokument ten systematyzuje wiedzę dotyczącą leczenia hipotensyjnego (1). Mimo preferowania połączenia leków blokujących układ renina-angiotensyna-aldosteron z antagonistami kanału wapniowego i diuretykami, wytyczne podkreślają miejsce β-adrenolityków, zwłaszcza wtedy, kiedy istnieją wskazania do ich podawania, a zastosowanie przyniesie dodatkową korzyść. Ponadto należy podkreślić, że obok klasycznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego wymienionych w tabeli 1, powyższe wytyczne uznały przyspieszoną czynność serca (> 80/min) za niezależny czynnik ryzyka zwiększający częstość niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym zgonu (1). Dlatego też, u każdego chorego ze stwierdzoną przyspieszoną czynnością serca należy rozważyć jej przyczyny i włączenie leków zwalniających czynność serca, a preferowaną grupą leków stosowanych w tym celu są β-adrenolityki.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: