Czytelnia on-line

Marzec 2018 NR 3 ( 362 )

W gabinecie lekarza rodzinnego

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Spis treści:

Dyspepsja czynnościowa – nowe aspekty patogenezy i leczenia

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Agata Mulak
Słowa kluczowe: dyspepsja czynnościowa, postać poinfekcyjna, dwunastnica, eozynofilia, prokinetyki, leki antysekrecyjne.

Skompensowana zaawansowana choroba wątroby – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
Słowa kluczowe: zaawansowane włóknienie wątroby, marskość wątroby, nadciśnienie wrotne, elastografia, serologiczne testy zwłóknieniowe, podstawowa opieka.

Zakażenie Clostridium difficile w okresie ciąży

  Autorzy:
 • dr n. med. i n. o zdr. Magdalena Iżycka
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Muszyński
Słowa kluczowe: ciąża, Clostridium difficile, zakażenie, nosicielstwo, czynniki ryzyka, hospitalizacja.

Objawy pozaprzełykowe choroby refluksowej przełyku – Dexilant jako nowa opcja terapeutyczna

  Autorzy:
 • dr n. med. Anna Cybulska
Słowa kluczowe: refluks żołądkowo-przełykowy, klasyfikacja Montrealska, zespoły pozaprzełykowe z refluksem żołądkowo-przełykowym.

Epidemiologia czynników ryzyka różnych chorób wątroby w warunkach polskich na podstawie ankiety internetowej

  Autorzy:
 • dr n. med Jan Gietka
 • dr n. ekon. Marcin Chlebus
Słowa kluczowe: choroby wątroby, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, wirusowe zapalenie wątroby, czynniki ryzyka, alkoholowa choroba wątroby, nadużywanie alkoholu, aktywność fizyczna.

Inhalator pMDI – czy koordynacja wdechu we wszystkich takich inhalatorach jest niezbędna?

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: astma, POChP, pMDI, superdrobnocząstkowy aerozol.

Diagnostyka chorób obturacyjnych: astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w praktyce lekarza rodzinnego

  Autorzy:
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Słowa kluczowe: astma, POChP, badania czynnościowe układu oddechowego.

Komentarz do publikacji: Zasady przepisywania leków refundowanych przez lekarza POZ

  Autorzy:
 • dr n. prawn., dr hab. n. o zdr., prof. nadzw. Justyna Zajdel-Całkowska
Słowa kluczowe: leki, recepty, refundacja

Emolienty w leczeniu atopowego zapalenia skóry: mechanizm działania i analiza składu preparatów dostępnych w Polsce

  Autorzy:
 • mgr Monika Marko
 • mgr Małgorzata Pietrusiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, emolienty, podział emolientów.

Leczenie zakrzepicy żył głębokich w oparciu o wytyczne zawarte w Konsensusie Polskim 2017. Ocena efektywności przedłużonej profilaktyki przeciwzakrzepowej na podstawie analizy klinicznej korzyści netto

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
 • dr n. med. Małgorzata Dybowska
 • lek. Dariusz Dybowski
 • dr n. med. Paweł Kuca
Słowa kluczowe: zakrzepica żył głębokich, zator tętnicy płucnej, leczenie.

Pacjent z chorobą zwyrodnieniową stawów - co jeszcze możemy zrobić?

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Jarosław Woroń
Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, farmakoterapia, SYSADOA.