Czytelnia on-line

W gabinecie lekarza rodzinnego Terapia 2018, 3 ( 362 ) :  50  -  58

Diagnostyka chorób obturacyjnych: astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w praktyce lekarza rodzinnego

Diagnosis of obstructive lung diseases: asthma and chronic obstructive pulmonary disease in GP clinical practice

Summary: Asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are the two most frequent chronic diseases of the respiratory tract in the population of patients followed by general practitioners (GP). Early diagnosis and the introduction of appropriate treatment is vital for the improvement of symptoms, decreased risk of exacerbations and improvement of patients’ quality of life. Diagnosis of asthma is based on typical clinical symptoms (dyspnea, cough, chest tightness and wheezing) followed by reversible and variable airflow limitation found in lung function measurements. In COPD, typical symptoms (chronic, productive cough and dyspnea) are associated with exposure to tobacco smoke or other harmful stimuli. Irreversible airflow limitation needs to be clearly proved before the final diagnosis is made. Differential diagnosis, additional tests and basic information regarding management of asthma and COPD are further discussed in the paper.
Keywords: asthma, COPD, lung function testing.
Słowa kluczowe: astma, POChP, badania czynnościowe układu oddechowego.

Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) należą do najczęściej spotykanych w praktyce lekarza rodzinnego przewlekłych chorób układu oddechowego. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że na astmę oskrzelową choruje ok. 10% dzieci i młodzieży i 5–7% dorosłych, natomiast POChP jest rozpoznawana w Polsce u ok. 10% populacji osób po 40. roku życia. Podstawowe informacje dotyczące rozpoznawania, zalecanych metod diagnostycznych oraz terapii astmy i POChP zawierają oparte na wynikach najnowszych badań naukowych i systematycznie aktualizowane wytyczne GINA (1) oraz GOLD (2). Ze względu na podobieństwa niektórych objawów klinicznych chorób obturacyjnych do objawów ostrych infekcji układu oddechowego lub zaostrzenia niewydolności krążenia postawienie prawidłowego rozpoznania może być trudne. Poniżej omówiono algorytmy rozpoznawania astmy i POChP, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki różnicowej i sytuacji, z którymi możemy się spotkać w codziennej praktyce lekarza rodzinnego.

Zdjęcie: Photogenica.

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz