Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe Terapia 2020, 10 ( 393 ) :  32  -  39

Leczenie nadciśnienia tętniczego a ryzyko rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych

Hypertension treatment and risk of cognitive impairment

Summary: Hypertension is one of the major modifiable risk factors for the development of dementia. Antihypertensive drugs are the only drugs that have been clearly shown to reduce the risk of developing dementia. This was also confirmed in the most recent meta-analysis which included elderly patients. The management of elderly hypertension in patients in terms of reducing the risk of developing cognitive disorders should include not only lowering blood pressure but also influencing pulse pressure and blood pressure variability, which increase in this age group is associated with a higher risk of dementia. The PTNT guidelines indicate the benefits of using the combination of a calcium antagonist and a thiazide-like diuretic in this age group, especially in the form of a single pill combination. As demonstrated for the combination of amlodipine and indapamide, it is possible not only to effectively lower systolic blood pressure, but also to reduce its variability and pulse pressure. This may have the potential to reduce the risk of developing cognitive functions.
Keywords: hypertension, dementia, pulse pressure, antihypertensive treatment
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, otępienie, ciśnienie tętna, leczenie hipotensyjne

Szacuje się, że ponad 50 mln ludzi na świecie cierpi na otępienie, a do 2050 r. liczba ta ulegnie potrojeniu. U znacznego odsetka osób występują ponadto łagodne zaburzenia funkcji poznawczych (mild cognitive impairment, MCI) ‒ tabela 1. Powołany przez czasopismo LANCET zespół mający na celu przygotowanie raportu na temat otępienia wyodrębnił 12 najbardziej istotnych czynników ryzyka rozwoju otępienia (ryc. 1). Jednym z nich jest nadciśnienie tętnicze. Eksperci podkreślili, że leki hipotensyjne są jedynymi znanymi, skutecznymi lekami zapobiegającymi otępieniu (1). W prezentowanym artykule przedstawiono miejsce terapii hipotensyjnej w zapobieganiu otępienia, ze szczególnym uwzględnieniem terapii nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: