Czytelnia on-line

Październik 2020 NR 10 ( 393 )

Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe

Redaktor numeru: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Spis treści:

Hipokaliemia u chorych na nadciśnienie tętnicze

  Autorzy:
 • Stanisław Surma
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Słowa kluczowe: hipokaliemia, tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne, pętlowe leki moczopędne, hiperaldosteronizm pierwotny, lukrecja

Hipercholesterolemia rodzinna ‒ czy można ją rozpoznać już w gabinecie lekarza rodzinnego?

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia rodzinna, rozpoznanie, leczenie

Wysokie dawki statyn ‒ wiadomo, że warto, więc dlaczego ich unikamy?

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia, statyny, dawka, cele terapeutyczne

Leczenie nadciśnienia tętniczego a ryzyko rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, otępienie, ciśnienie tętna, leczenie hipotensyjne

Preparaty złożone w terapii nadciśnienia tętniczego – nie ma już od nich odwrotu

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, preparaty złożone, leczenie skojarzone, wytyczne

Preparat złożony oparty na lekach hipotensyjnych i statynie – czy tylko argumenty za?

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia, statyny, stosowanie się do zaleceń, preparaty złożone

Nisko, jeszcze niżej. Nowe badania i wytyczne postępowania w hipercholesterolemii i hiperurykemii

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia, statyny ezetymib, preparat złożony, kwas moczowy, allopurynol

W poszukiwaniu optymalnych skojarzeń leków hipotensyjnych – kandesartan i amlodypina

  Autorzy:
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, preparaty złożone, kandesartan, amlodypina

β-Adrenolityk w terapii nadciśnienia tętniczego – czy tylko u chorych ze zwiększoną częstotliwością rytmu serca?

  Autorzy:
 • dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, β-adrenolityki