Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe Terapia 2020, 10 ( 393 ) :  70  -  78

W poszukiwaniu optymalnych skojarzeń leków hipotensyjnych – kandesartan i amlodypina

In search of optimal antihypertensive drugs combination ‒ focus on candesartan and amlodipine

Summary: The 2018 ESC/ESH guidelines and the Polish Society of Hypertension guidelines from 2019 place an emphasis on the use of the single pill combinations in hypertension therapy from the beginning. The basis of therapy are drugs that inhibit the reninangiotensin system in combination with a calcium antagonist or diuretic. This article discusses the place of combination of candesartan with amlodipine in the treatment of hypertension in the light of current guidelines. The significant hypotensive effect, metabolic neutrality and beneficial effect on cardiovascular risk that characterize this combination indicate its significant place, especially when using single pill combination in the treatment of hypertension.
Keywords: hypertension, treatment, single pill combinations, candesartan, amlodipine
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie, preparaty złożone, kandesartan, amlodypina

Obowiązujące wytyczne European Society of Cardiology i European Society of Hypertension (ESC/ESH) z 2018 r. oraz rodzime Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2019 r. kładą nacisk na stosowanie leczenia skojarzonego w terapii nadciśnienia tętniczego. Dokumenty wskazują, że u znaczącej większości chorych na nadciśnienie tętnicze jego leczenie należy rozpocząć od terapii skojarzonej opartej na leku hamującym układ renina-angiotensyna z antagonistą wapnia lub diuretykiem tiazydowym/tiazydopodobnym (1,2). Preferować należy preparat złożony. W prezentowanym artykule na przykładzie kandesartanu i amlodypiny zostaną przedstawione argumenty za stosowaniem takiego skojarzenia w terapii nadciśnienia tętniczego.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: