Czytelnia on-line

Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe Terapia 2020, 10 ( 393 ) :  50  -  56

Preparat złożony oparty na lekach hipotensyjnych i statynie – czy tylko argumenty za?

Single-pill combination based on antihypertensive drugs and a statin ‒ only arguments for?

Summary: Hypertension and hypercholesterolemia are two main factors contributing to the development of clinically evident atherosclerotic cardiovascular disease. Therefore, an important element of the management of patients with hypertension and hypercholesterolemia is the use of appropriate drugs that will lower blood pressure and cholesterol concentration. In order to ensure long-term compliance, it is recommended to use combined pills consisting of antihypertensive drugs and statins. This combination, through the simultaneous control of the two major cardiovascular risk factors, may contribute to the achievement of target blood pressure and cholesterol levels. Thus, this will translate into an improvement in patients' cardiovascular risk.
Keywords: hypercholesterolemia, statin, adherence, combined pills
Słowa kluczowe: hipercholesterolemia, statyny, stosowanie się do zaleceń, preparaty złożone

Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, zaburzenia gospodarki lipidowej oraz palenie tytoniu zaliczane są do podstawowych, modyfi kowalnych czynników zwiększających ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych (cardiovascular disease, CVD) na podłożu miażdżycy (1,2). Każdy z tych czynników występując osobno, prowadzi do nasilenia rozwoju miażdżycy. Jednak u większości pacjentów występuje kilka czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów: